ESKİ İBADET ALANI GEZİ . 2

Urladan Çeşmeye giden  yolun sol tarafında  günümüzde sadece patika olarak kalmış eski İzmir-Çeşme yolu  yer yer farkedilir.
Bu yol Yüksek Teknoloji Ensitüsünü geçtikten sonra biraz daha belirginleşip Çeşme'ye kadar devam eder. Üniversiteyi geçtikten sonra Çeşme yönüne doğru giderken, dar bir sapak  bu eski yola geçme olanağını verir.
Tarlaların arasından yola devam edilirse
ilk olarak terk edilmiş eski bir jandarma karakol binasıyla karşıla-
şılır.
Bu jandarma karakolu Rum yerleşimi  sırasında çevrenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.Rumların bu bölge- den ayrılmasından sonrada Türk Jandarma  karakolu olarak görev yapıp ,Çeşme İzmir arasındaki  yol güvenliğini sağlamanın yanında  kaçakçılığıda  önleyerek  uzun yıllar  hizmet vermiştir.

Yeni yolun 1964 yılında açılmasından sonra ise bu karakol önemini yitirip, zaman içerisindede terk edilmiştir. Bahsettiğim ibadet alanına ulaşmak için bu karakolu geçip   az ilerdeki çam ormanına doğru yola devam edilirse, sol tarafta  bir traktörün geçebileceği genişlikte  patika bir yolla karşılaşılır.Bunu  izleyerek orman içerisinde yolunuza devam edin. Çam ağaçlarının arasında güzel bir yürüyüş yapacağınıza emin olabilirsiniz. Zaman zaman yolunuza çıkan ufak yokuşlarıda aşarak  ormanın sonuna,  hatta bundan sonra karşınıza çıkacak olan  ovanın bitim yerine kadar yürüyün.


Burada bir dağ sırası ile karşı laşılır. Dağın yan yüzündeki   kırık fay hattını sizin göstergeniz olacaktır. Bu işareti  sol tarafınıza alarak aynı hizada yolunuza devam ederseniz  yaklaşık 10 dakika sonra çok az kişinin bil diği bu ibadet merkezine  ulaşırsınız.
Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümü tarafından geçtiğimiz yıllarda köylülerin bildir mesi sonucunda buldukları bu bölgenin önümüzdeki yıllarda daha çok ilgi çekeceği bir gerçektir.

Büyük bir dağın kısmen doğal ,birazda taşların yontulmasıyla oluşturulmuş bu ufak ibadet odasının  Rum yerleşiminden çok önceki zamanlardada kullanıldığı düşünülmektedir.
İyonyanın en önemli şehirlerinden birisi olan Klazomenaininde bu civarda kurulmuş olması,  bölgedeki verimli topraklardan sağlanan bol üretimin  tarihin eski zamanlarından beri bilindiğini   gösterir.
Bu rada   kayaların oyulmasıyla yapılmış  haç simgeleri  bir hristiyan ibadethanesi olduğunu,   yerleşim yerlerinden  uzak bir bölgede bulunmasıda   hristiyanlığın ilk  başladığı zamanlarda oluşturul duğunu  düşündürür.

Bu bölgeden yaklaşık 5 dakikalık bir  me safede bulunan eski bir Rum köyünde hiç ibadethane bulunma ması o yerleşim zamanındada  burasının dinsel bir merkez ol duğu fikrini kuvvetlendirir.
Mübadele sonucu terk edilen bu bahsettiğimiz  köyden ise gü nümüze çok az bir kalıntı  ulaşmıştır. Bakımsızlık, deprem ve diğer doğal olaylar sonucunda tüm evler yıkıldığından köyün sınırları ve hatta yolu bile tam olarak belli değildir.

Kaynak : Sayın Dr.Cem AYDEMİR